STRONA GŁÓWNA  |  PROGRAM   |   KONTAKT
OŚRODEK UZALEŻNIEŃ - STARE JUCHY   |   ODDZIAŁ DZIENNY - PSYCHIATRYCZNY   |   EEG BIOFEEDBACK
 

u
 
  logo

    Terapię prowadzą w większości certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień, albo osoby uczestniczące w procesie certyfikacji. Pacjentów ośrodka dziennego konsultuje lekarz psychiatra z II stopniem specjalizacji oraz psycholog kliniczny. Daje to pacjentowi poczucie pewności co do wysokiej, merytorycznej jakości świadczonych usług.

    Proces leczenia stacjonarnego nie różni się w stopniu znaczącym od leczenia zamkniętego i również oparty jest na relacji terapeutycznej i indywidualnym podejściu do pacjenta. Terapia uwzględnia i szanuje aktualne możliwości pacjenta, jego zasoby, deficyty, potrzeby, współistniejące zaburzenia oraz sytuację społeczną i rodzinną.

    Terapia skierowana jest także do osób współuzależnionych- czyli dotkniętych i poszkodowanych nałogiem bliskich- żon, matek alkoholików oraz ich dorosłych dzieci.